V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

 

 Антонін Сергій Володимирович, випускник аспірантури Інституту фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова Національної академії наук України подав дисертацію до розгляду на Спеціалізовану Вчену раду ДФ 26.199.009.

  Тема дисертації:«Електричні та оптичні властивості структур з кремнієвими нанокристалами», (105 – Прикладна фізика та наноматеріали).

 Спеціалізована Вчена рада ДФ 26.199.009 створена в Інституті фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова Національної академії наук України (м. Київ, проспект Науки, 41 тел. +38 044 525-40-20).

 Науковий керівник: Євтух Анатолій Антонович, д.ф.-м.н., професор, завідувач лабораторії Інституту фізики напівпровідників ім.В.Є.Лашкарьова НАН України

Про дату захисту дисертації буде повідомлено окремо.

Оголошення про захист

Анотація
Дисертація
Висновок рецензентів
Відгук опонента
Відгук опонента
Аудіо
Відео