V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

 

Силабуси навчальних дисциплін

Освітні компоненти з циклу загальної підготовки

 1.  Іноземна мова професійного спрямування для підготовки аспірантів до рівня загальноєвропейського стандарту володіння мовою С1
 2. Філософія науки та культури
 3. Методологія, організація та технологія наукових досліджень
   Освітні компоненти з циклу професійної підготовки
 4. Фізика конденсованого стану речовини
 5. Фізика поверхні та наноматеріали
 6. Фізика напівпровідникових приладів і систем
 7. Фізика і технологія наноматеріалів
   Ф - каталог освітніх компонент за вільним вибором аспіранта
 8. Методи дослідження об'ємних та багатошарових нанорозмірних кристалічних систем
 9. Нанозондові методи діагностики напівпровідникових і діелектричних матеріалів
 10. Магнітні наноматеріали
 11. Методи та технології отримання наноматеріалів
 12. Фізичне та прикладне матеріалознавство
 13. Методи Х-променевої структурної діагностики матеріалів
 14. Спектроскопія поверхневих поляритонів
 15. Фізика поверхні низькорозмірних систем
 16. Фізика і фотоелектроніка ІЧ, ТГц та мм діапазонів спектру
 17. Технологія створення наноматеріалів і систем на їх основі
 18. Фізика і технологія наносенсорів та систем
 19. Основи фізичних механізмів роботи наноелектронних приладів