Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

Виїзні сесії Наукової Ради з проблеми «Фізика напівпровідників і діелектриків» при ВФА НАН України

 

Виїзна сесія 11.05.2015 р.,
Івано-Франківськ (Нова Гута)

11.05.2015 р. В Івано-Франківську (Нова Гута) була проведена виїзна сесія Наукової Ради з проблеми «Фізика напівпровідників і діелектриків» при ВФА НАН України.

Були заслухані доповіді:

  1. Груб’яка А., аспіранта кафедри матеріалознавства і новітніх технологій ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» про підсумки дисертаційного дослідження «Синтез, структура та електрохімічні властивості нанодисперсного магеміту».
  2. Стронського О.В., доктора фізико-математичних наук, вченого секретаря Наукової ради з проблеми «Фізика напівпровідників і діелектриків» при ВФА НАН України про 50-річчя відкриття ефекту світлочутливості тонких шарів халькогенідних стекол.
  3. Стронського О.В., доктора фізико-математичних наук, вченого секретаря Наукової ради з проблеми «Фізика напівпровідників і діелектриків» при ВФА НАН України про роботу Ради за 2014 рік.
  4. Бойчука В.І., доктора фізико-математичних наук, директора Інституту фізики, математики, економіки та інформатики Дрогобицького державного педагогічного інституту ім. І. Франка, про конференцію «Актуальні проблеми фізики напівпровідників» (2016 р., Дрогобич - Трускавець).

Виїзна сесія Наукової Ради з проблеми «Фізика напівпровідників і діелектриків» при ВФА НАН України визнала доцільним створення нових секцій при Раді («Фізика тонких плівок», «Фізика органічних напівпровідникових стекол») та визнала роботу Наукової ради «Фізика напівпровідників і діелектриків» при ВФА НАН України задовільною.

> Завантажити повний
Звіт по даній виїзній сесії <