Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

Конференції, що організуються за участі Наукової ради з проблеми «Фізика напівпровідників і діелектриків»

 

ХV Міжнародна конференція з фізики і технології
тонких плівок та наносистем (МКФТТПН-ХV),
Івано-Франківськ - Гута, 11-16 травня 2015

11-16 травня 2015 року на базі ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» Міністерства освіти і науки України проведено чергову ХV Міжнародну конференцію з фізики і технології тонких плівок та наносистем (МКФТТПН-XV).

Для участі у конференції було заявлено і подано 376 доповіді від науковців 108 організацій з 10 країн. У роботі конференції заявлено участь понад 130 науковців, серед яких більше 30 докторів наук (в тому числі академіки та члени-кореспонденти НАН України, Академії наук вищої школи України, зарубіжних АН), близько 60 кандидатів наук, а також значна кількість аспірантів і студентів. Заявлені доповіді вченими із Азербайджану, Білорусі, Канади, Польщі, Росії, Туреччини, Молдови, Угорщини та Ізраїлю. Також до роботи у конференції заявились науковці із 8 інститутів НАН України та 32 університетів України, представники осередків Українського фізичного товариства.

> Завантажити повний текст
Ухвали даної конференції <