Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

2021 рік

28 березня Вам розповімо детальніше.

 

2019 рік

 

чл.-кор. НАН України

 

Сизов Ф.Ф.

 

«Terahertz and infrared detectors in application»

 

 

д.ф.-м.н.

 

Кончиць А.А.

 

«Структура та електронні властивості біоморфних вуглецевих матриць і SiC – кераміки на їх основі»

 

к.т.н.

 

Коломзаров Ю.В.

 

 

«Сучасні дослідження та перспективи у розробках системи освітлення»

 

 

к.ф.-м.н.

 

Насєка Ю.М.

 

 

«Структурно-фазні перетворення у детекторних алмазних матеріалах синтезованих методом осадження з газової фази»

 

 

к.ф.-м.н.

 

Соколовський І.О.

 

«Сонячна енергетика. Сучасний стан та перспективи розвитку»

 

 

 

д.ф.-м.н.

 

Саченко А.В.

 

«Сучасні високоефективні кремнієві сонячні елементи. Експериментальні результати та їх моделювання»

 

к.ф.-м.н.

 

Оберемок О.С.

 

 

«Особливості аналізу нанорозмірних багатошарових структур методом вторинної мас-спектрометрії»

 

 

к.ф.-м.н.

 

Тимочко М.Д.

 

«Особливості впливу акустичних коливань на електрофізичні характеристики кристалів CdZnTe»

 

 

к.ф.-м. н.

 

Смертенко П.С.

 

 

«Професіоналізм та майбутнє науки»

 

 

Сапон С.В.

 

 

«Модуль для виробництва кристалів EMCCD»

 

2018 рік

 

 

к. ф.-м. н.

Євтушенко Арсеній Іванович

«The development of deposition technologies for n- and p-type oxide films for transparent electronics»

 

 

к. х. н.

Капуш Ольга Анатоліївна

«Створення гібридних напівпровідниково-металевих наноструктур типу CdTe/Au»

 

к. т. н., доцент

Петлицкая Татьяна Владимировна

«Современные методы и оборудование для исследования полупроводниковых структур микро- и наноэлектроники в центре коллективного пользования "Белмикроанализ" ОАО"ИНТЕГРАЛ"»

 

 

професор Базельського університету

Романюк Андрій Борисович

«Менеджмент інновацій»

 

 

 2017 рік

 

 

чл.-кор. НАН України, професор

Кочелап В’ячеслав Олександрович

«Пекар С.І.: теоретична фізика і фізика в Україні»

 

 

чл.-кор. НАН України, професор

Сизов Федір Федорович

«ІЧ та ТГц технології. Застосування»

 

чл.-кор. НАН України, професор

Сорокін Віктор Михайлович

«Енергоефективність та якість світлодіодного освітлення»

 

 

к. ф.-м. н.

Шпортько К.В.

«The origin of the IR optical properties of the phase-change chalcogenide alloys»

 

чл.-кор. НАН України

Кладько Василь Петрович

«Роль деформаційних полів у формуванні багатошарових структурах на основ тринітридів»

 

 

к. ф.-м. н.

Гнатюк Володимир Анастасійович

«Volumetric marking and information recording with parameterized laser-induced centers»

 

к. ф.-м. н.

Хоменкова Лариса Юріївна

«Radio-frequency magnetron sputtered thin films and structures for microelectronic and photonic applications»

 

 

к. ф.-м. н.

Коротєєв Вадим Вячеславович

«Physics of hybrid semiconductor plasmonic structures and modern THz technologies»

 

д. ф.-м. н.

Братусь Віктор Якович

«Дефекти NV- в алмазі як основа для створення кубітів квантових комп'ютерів»

 

 

к. ф.-м. н.

Борковська Людмила Володимирівна

«Оптичні властивості та фотостабільність колоїдних квантових точок сполук А2В6 та А1А3В6 в полімерних матрицях»

 

к. ф.-м. н.

Шинкаренко Володимир Вікторович

«Smart-технології та їх перспективи»

 

 

к. ф.-м. н.

Сафрюк Надія Володимирівна

«X-променеві методи: використання в ІФН»

 

 

 2016 рік

 

 

д. ф.-м. н.

Костильов Віталій Петрович

«Сонячна енергетика: сучасний стан та перспективи»

 

 

к. ф.-м. н.

Кухтарук Сергій Миколайович

«Графеноподібні матеріали як полігон для нових методів досліджень колективних явищ в нанофізиці»

 

 

 2015 рік

 

clip image003

 

д. ф.-м. н., професор

Стріха Максим Віталійович 

«Реформування управління наукою в Україні: проблеми і виклики»

 

 

д. ф.-м. н., професор

Данильченко Борис Олександрович

«Кінетика гарячих електронів та фононів в нітриді галію»

 

 

 2014 рік

 

clip image003

 

д. ф.-м. н., професор

Стріха Максим Віталійович

«Століття науки про напівпровідники: український внесок»

 

clip image004

 

д. ф.-м. н., професор

Губанов Віктор Олександрович

«Енергетичні спектри та симетрія графену та вуглецевих нанотрубок»

 

 

2013 рік 

 

 

Dmitruk13

 

д. ф.-м. н., професор

Дмитрук Микола Леонтійович

«Вступ до фотовольтаіки третього покоління: плазмон-поляритонні, квантоворозмірні, нелінійні і невзаємні явища»

     

Kochelap13a

 

чл.-кор. НАНУ, професор

Кочелап Вячеслав Олександрович

«Нові нерівноважні явища в полярних напівпровідниках і гетероструктурах»