Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

 

 Склад кафедри прикладної фізики та наноматеріалів

Інституту фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України

Солнцев В’ячеслав Сергійович ‑ завідувач кафедри / викладач, к.ф.-м.н., ORCID / Scopus ID / Researcher ID / Google Scholar/ Personal page

Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова Національної академії наук України

Пономаренко Валентина Володимирівна ‑ методист, завідувач аспірантури та докторантури, ORCID / Scopus ID / Researcher ID / Google Scholar/ Personal page

Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова Національної академії наук України


Рибалка Тетяна Миколаївна
‑ провідний інженер, ORCID / Scopus ID / Researcher ID / Google Scholar/ Personal page

Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова Національної академії наук України

Кочелап В’ячеслав Олександрович - викладач, доктор фіз.-мат. наук, професор, член-кореспондент НАН України, ORCID, / ScopusID, / ResearcherID / GoogleScholar, / Personalpage.

Інститут фізики напівпровідників імені В.Є.Лашкарьова Національної академії наук України

Євтух Анатолій Антонович – викладач, доктор фіз.-мат. наук, професор, ORCID / ScopusID / ResearcherID / GoogleScholar/ Personalpage

Інститут фізики напівпровідників імені В.Є.Лашкарьова Національної академії наук України

Назаров Олексій Миколайович – викладач, доктор фіз.-мат. наук, професор, ORCID / ScopusID / ResearcherID / GoogleScholar/ Personalpage

Інститут фізики напівпровідників імені В.Є.Лашкарьова Національної академії наук України

Кладько Василь Петровичвикладач, доктор фіз.-мат. наук, професор, член-кореспондент НАН України, ORCID / ScopusID / ResearcherID / GoogleScholar / Personalpage.

Інститут фізики напівпровідників імені В.Є.Лашкарьова Національної академії наук України

Мельник Віктор Павлович – викладач, доктор фіз.-мат. наук, професор, ORCID / ScopusID / ResearcherID / GoogleScholar/ Personalpage

Інститут фізики напівпровідників імені В.Є.Лашкарьова Національної академії наук України

Юхимчук Володимир Олександрович – викладач, доктор фіз.-мат. наук, професор, ORCID / ScopusID / ResearcherID / GoogleScholar/ Personalpage

Інститут фізики напівпровідників імені В.Є.Лашкарьова Національної академії наук України

Литвин Петро Мар'янович – викладач, кандидат фіз.-мат. наук, старши наукови співробітник, ORCID / ScopusID / ResearcherID/ GoogleScholar/ Personalpage

Інститут фізики напівпровідників імені В.Є.Лашкарьова Національної академії наук України

Тарасов Георгій Григорович – Викладач, доктор фіз.-мат. наук, професор, ORCID / ScopusID / ResearcherID / GoogleScholar/ Personalpage

Інститут фізики напівпровідників імені В.Є.Лашкарьова Національної академії наук України

 

 

Бєляєв Олександр Євгенович – викладач, доктор фіз.-мат. наук, професор, академік НАН України, ORCID / ScopusID / ResearcherID / GoogleScholar/ Personalpage

Інститут фізики напівпровідників імені В.Є.Лашкарьова Національної академії наук України

Маслов Володимир Петрович – викладач, доктор технічних наук, професор, ORCID / ScopusID / ResearcherID / GoogleScholar/ Personalpage

Інститут фізики напівпровідників імені В.Є.Лашкарьова Національної академії наук України

Сизов Федір Федорович – викладач, доктор фіз.-мат. наук, професор, член-кореспондент НАН України, ORCID / ScopusID / ResearcherID / GoogleScholar/ Personalpage

Інститут фізики напівпровідників імені В.Є.Лашкарьова Національної академії наук України