Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

 Розклад занять для здобувачів першого, другого та третього року навчання
у 2022 / 2023 н.р.

№ з/п

Назва навчальної дисципліни

ПІБ викладача

Час, місце та тривалість занять

Розклад занять для здобувачів першого року навчання

1.

 

 

 

Методологія, організація та технологія наукових досліджень

 

 

 

Солнцев В’ячеслав Сергійович

 

 

 

9.30 – 10.50
11.00 – 12.20
кім. № 227 (5 кор.)

1.1129.11.22

вівторок

3.111.12.22

четвер

31.01.232.03.23

вівторок

2.

Іноземна мова професійного спрямування для підготовки
аспірантів до рівня загальноєвропейського стандарту
володіння мовою С1

Центр наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України

На базі установи

з 1.12.2022

3. Філософія науки та культури Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України

На базі установи

з 1.12.2022

    Розклад занять для здобувачів другого року навчання
 4.  Фізика конденсованого стану речовини   Кочелап Вячеслав Олександрович 

 27.09 – 29.11.22

вівторок

5. Фізика поверхні та наноматеріали Євтух Анатолій Антонович 

27.09 – 29.11.22

вівторок

6. Методи структурного і компонентного аналізу

Мельник Віктор Павлович

ЛитвинПетро Мар'янович

Джаган Володимир Миколайович

 

31.01-4.04.22

вівторок

 7.  Фізика і технологія наноматеріалів  Назаров Олексій Миколайович 

 31.01-4.04.22

вівторок

Розклад занять для здобувачів третього року навчання    
 8.  Оптична спектроскопія напівпровідників та наноструктур  Джаган Володимир Миколайович

 27.09 – 29.11.22

вівторок

 9.  Методи моделювання процесів у фізиці твердого тіла  Саріков Андрій Вікторович 

 27.09 – 29.11.22

вівторок

10. Фізика і технологія наносенсорів та систем Євтух Анатолій Антонович

20.101.12.22

четвер

6.1220.12.22

вівторок

   

 Розклад залікової /екзаменаційної сесії

для здобувачів першого, другого та третього року навчання у 2022 / 2023 н.р.

 

 11.   Методологія, організація та технологія наукових досліджень   Солнцев В’ячеслав Сергійович 

 6 грудня 2022 р. 227 (5 кор.)

9.30 – початок

 9 березня 2023 р. 227 (5 кор.)

9.30 – початок

 12.  Іноземна мова професійного спрямування для підготовки
аспірантів до рівня загальноєвропейського стандарту
володіння мовою С1
 Центр наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України

 Травень/червень 2023 р. 

(уточнюється)

 13.  Філософія науки та культури  Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України

 Травень/червень 2023 р.

(уточнюється)

Розклад  для здобувачів другого року навчання    
 14.  Фізика конденсованого стану речовини   Кочелап Вячеслав Олександрович 

 6 грудня 2022 р. 227 (5 кор.)

9.30 – початок

 15.  Фізика поверхні та наноматеріали  Євтух Анатолій Антонович 

 8 грудня 2022 р. 227 (5 кор.)

9.30 – початок

 16.  Методи структурного і компонентного аналізу

 Мельник Віктор Павлович

ЛитвинПетро Мар'янович

Джаган Володимир Миколайович

 11 квітня 2023 р. 227 (5 кор.) 

9.30 – початок

17. Фізика і технологія наноматеріалів Назаров Олексій Миколайович 

13 квітня 2023 р. 227 (5 кор.)

9.30 – початок

Розклад  для здобувачів третього року навчання
18. Оптична спектроскопія напівпровідників та наноструктур Джаган Володимир Миколайович

6 грудня 2022 р. 227 (5 кор.)

9.30 – початок

19. Методи моделювання процесів у фізиці твердого тіла Саріков Андрій Вікторович 

8 грудня 2022 р. 227 (5 кор.)

9.30 – початок

20. Фізика і технологія наносенсорів та систем Євтух Анатолій Антонович

27 грудня 2022 р. 227 (5 кор.)

9.30 – початок