Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

 

Історія введення та оновлення освітньо-наукової програми Інституту фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України:

 

1. Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії (PhD) по спеціальності "105 Прикладна фізика та наноматеріали" 2016. 


2. Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії (PhD) по спеціальності "105 Прикладна фізика та наноматеріали" 2022.

 

3. Таблиця 1 Інформація про обов’язкові освітні компоненти

 

4. Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОНП

5. Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та оцінювання

6. План навчального процесу.

7. Рецензії та листи підтримки освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії (PhD):

8. Перелік договорів про науково-технічну та освітню співпрацю між Інститутом фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України та установами-партнерами