Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

 • У середу, 12 червня, об 11:00 у залі засідань Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України (пр. Науки, 41, кімн. 227, 5 корпус) відбудеться СЕМІНАР ДЛЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

Доповідачі:

ШПОРТЬКО Костянтин Валентинович
канд. фіз-мат. наук., ст. науковий співробітник відділу фізики і технології напівпровідникових структур
та сенсорних систем (№11) ІФН ім. В.Є. Лашкарьова НАН України

«Оптичні властивості фазозмінних халькогенідних сполук»


ЛИТВИН Віталій Костянтинович
здобувач, мол. науковий співробітник відділу функціональних перетворювачів для сенсорної техніки
(№16) ІФН ім. В.Є. Лашкарьова НАН України

«Масиви наноструктур золота та срібла для застосувань в плазмон-регульованій флюоресценції»


КАПУШ Ольга Анатоліївна
канд. хім. наук., ст. науковий співробітник відділу фізики поверхні та напівпровідникової нанофотоніки
(№ 9) ІФН ім. В.Є. Лашкарьова НАН України

«Методичні рекомендації щодо підготовки презентацій з використанням Microsoft PowerPoint»

Запрошуються всі бажаючі!

 • У вівторок, 22 травня 2018, об 11 годині у залі засідань Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАНУ (пр. Науки, 41, кімн. 227, 5 корпус) відбудеться СЕМІНАР для молодих вчених.

Доповідачі:

ЮЩЕНКО Алла Юріївна

здобувач, м.н.с., Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів (ДНКІБШМ)

«Застосування приладів на основі явища поверхневого плазмонного резонансу у біотехнології»;

 

КРАВЧЕНКО Анатолій Юрійович

аспірант, Національний технічний університет України «Київський політехнічний Інститут імені Ігоря Сікорського»

«Керування ультразвуковим фізіотерапевтичним апаратом із фізіологічнимзворотнім зв’язком»;

 

СТЕЦЕНКО Максим Олександрович

с.н.с., к. ф.-м. н., Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України

«Mendeley ‒ оптимізація процесу створення списку літературних джерел»;

 

ЛУКАНЮК Марія Василівна

м.н.с., Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України

«Перехідні та реверсивні фотостимульовані перетворення в плівках халькогенідних склоподібних напівпровідників та інтерфернційна літографія на їх основі».

 

Запрошуються всі бажаючі!

 

*** 

 • Семінар від 21.01.2015 

 1. "Історія розвитку фізики напівпровідників" (д.ф.-м.н., проф. Шендеровський В.А.)

 2. "Аспекти формування полірованої поверхні нелегованого та легованого ZnSe з заданими параметрами методами хімічного травлення розчинами на основі H2O2–HBr" (к.х.н. Станецька А.С.)

 3. "Вплив конструкторсько-технологічних факторів на створення високочутливого сенсорного приладу на основі явища поверхневого плазмонного резонансу. Плазмон-71" (Дорожинський Г.В., аспірант)


 

 • Семінар від 18.06.2014 

1. "Технология изготовления омических контактов к карбиду кремния" (к.т.н., с.н.с. лаб. №33, Кудрик Я.Я.)

2. "Визначення ролі неформальних процесів наукової комунікації у прикладних дослідженнях на прикладі конкретної роботи: “Формування і фізико-хімічні властивості наноструктур на основі кадмій телуриду" (к.х.н, н.с. відділу №26, Капуш О.А.)

3. "Трансформація домішково-дефектних комплексів у монокристалах CdTe:Cl під дією НВЧ-опромінення" (к.т.н, м.н.с. відділу №47, Лоцько О.П.)

 

 • Семінар від 13.05.2014

Науковий семінар в рамках VIIІ Всеукраїнського фестивалю науки.

Запрошена доповідь: кандидат фіз.-мат. наук, с.н.с. Литвин П.М. (відділ №11) "Атомно-силова мікроскопія в практичній діагностиці та направленій модифікації поверхонь: нанометрологія, літографія та наноманіпулювання";

Доповідачі:

  1. кандидат фіз.-мат. наук, н.с. Кудіна В.М. (відділ №34.) "Характеризація сучасних КНІ МОН транзисторів за допомогою флуктуаційної методики";
  2. кандидат фіз.-мат. наук, н.с. Тимочко М.Д. (відділ №7) "Вплив ультразвуку на електрофізичні характеристики напівпровідникових кристалів".

 

 • Семінар від 19.03.2014

Запрошена доповідь: кандидат фіз.-мат. наук Смертенко Петро Семенович (відділ №5) "Диференційний підхід до обробки експериментальних характеристик"

Доповідачі:

  1. кандидат фіз.-мат. наук Лисюк В.О. "Оптичні властивості тонких поглинальних плівок на піроелектриках";
  2.  аспірант Сахно М.В. "Моделювання багатоелементних детекторів суб-ТГц/ТГц діапазону".

 

 • Семінар від 05.02.2014

Запрошена доповідь: доктор фіз.-мат. наук, професор Стріха Максим Віталійович (відділ №1) "Анізотропія провідності графенового каналу"

Доповідачі:

  1. кандидат фіз.-мат. наук, н.с. Сафрюк Н.В. (відділ №19) "Структурні особливості ІІІ-нітридів: х- променеві дослідження";
  2.  кандидат хім. наук, н.с. Маланич Г.П. (відділ №26) "Взаємодія поверхні кристалів PbTe та твердих розчинів Pb1-x Snx Te з травильними композиціями H2O2 – HBr – органічний розчинник".