V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

Про конкурс на здобуття премій імені видатних учених України у 2021 році

Національна академія наук України оголошує конкурс на здобуття премій імені видатних учених України

         З метою відзначення вчених, які опублікували найкращі наукові праці, здійснили винаходи і відкриття, що мають важливе значення для розвитку науки і економіки України, Національна академія наук України присуджує премії імені видатних учених України.

Read more...

Про конкурс на здобуття Золотої медалі імені В.І.Вернадського Національної академії наук України у 2021 році

Національна академія наук України оголошує конкурс на здобуття Золотої медалі імені В.І.Вернадського Національної академії наук України

З метою відзначення вчених за видатні досягнення в галузі природничих, технічних та соціогуманітарних наук, на честь першого президента Української академії наук – видатного вченого, академіка Володимира Івановича Вернадського, а також з нагоди 85-річчя створення Академії Національною академією наук України було засновано Золоту медаль імені В.І.Вернадського.

Щорічно до дня народження академіка В.І.Вернадського (12 березня) присуджуються дві золоті медалі – одна вітчизняному і одна зарубіжному вченому.

Read more...

30 червня 2021 р. в 1415 в конференц-залі Інституту, корп. 5, відбудеться розширене засідання Вченої ради Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

  1. Громадське обговорення роботи «Фізико-технічні засади створення керованих нано- і мікроструктур на поверхні твердих тіл», поданої на здобуття Державної премії в галузі науки і техніки Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут». Автори: д.ф-м.н. Войтенко О.І., д.ф-м.н. Габович О.М., д.ф-м.н. Горшков В.М., к.ф-м.н. Короташ І.В., д.т.н. Кузьмичєв А.І., д.ф-м.н. Руденко Е.М., к.ф-м.н. Семенюк В.Ф., Семенюк Н.І. (Вхід вільний).
  2. Затвердження індивідуальних планів осіб, яким буде встановлений дистанційний режим роботи на поточний рік. Доповідачі: керівники відділів.
  3. Поточні питання.

Підключитись до онлайн-трансляції засідання можна на платформі Microsoft Teams до якої можна підключитися через браузери Google Chrome та Microsoft Edge, або через окрему програму Microsoft Teams завантажену на стаціонарний комп’ютер або ноутбук з операційною системою Windows 7 та вище, на жаль, дане програмне забезпечення не підтримує Windows XP.

Посилання:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDQyMWFhZjctNTE3NC00NWQ3LTg3YjEtNzA3MWQ1NWViNThh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22724655a5-a58c-43c5-9c24-b4f8eb6c16c7%22%2c%22Oid%22%3a%2288b90c89-084b-4b05-8299-ba0265855235%22%7d

В.о. ученого секретаря
к.ф.-м.н., с.н.с.                                                                      Р.А. Редько

 


 

Проведення відкритої зустрічі членів експертної групи та учасників освітнього процесу 30 червня 2021 року з 11.00 до 12.00 год

Шановні колеги,

30 червня 2021 року з 11.00 до 12.00 год проходитиме відкрита зустріч членів експертної групи з акредитації ОП «Освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії (PhD) на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти зі спеціальності 105 - Прикладна фізика та наноматеріали» та всіх бажаючих учасників освітнього процесу.

Read more...

Проведення акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії (PhD)

Шановні колеги,

з 29 червня по 1 липня 2021 року в Інституті фізики напівпровідників імені В.Є.Лашкарьова Національної академії наук України буде проведено акредитаційну експертизу освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії (PhD) на третьому (освітньо-науковому) piвні вищої освіти зi спеціальності 105 - Прикладна фізика та наноматеріали.

Read more...