V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

 

Список аспірантів
Інституту фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова
НАН України

 

POSTGRADUATE STUDENT REFERENCE

 

Білецький Антон Ігорович– аспірант 1 року навчання, ORCID / ScopusID / ResearcherID / GoogleScholar / Personalpage

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Науковий керівник‑ Кукла О.Л. доктор фіз.-мат. наук,ORCID / ScopusID / ResearcherID / GoogleScholar / Personalpage

Тема дисертаціїШляхи підвищення інформативності сенсорних систем на базі поверхневого плазмонного резонансу із залученням плазмон-фотонного розсіювання та приєднаних хвилеводних мод

Науково-дослідна частина дисертації виконується у підрозділі

Наказ про зарахування до аспірантури від 12.10.2023 р. № 326-вк

Кочубей Ганна Костянтинівна– аспірант 1 року навчання, ORCID / ScopusID / ResearcherID / GoogleScholar / Personalpage

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Науковий керівник‑ Стронський О.В. доктор фіз.-мат. наук, ORCID /ScopusID / ResearcherID / GoogleScholar / Personalpage

Тема дисертації –Структурні, оптичні та фотостимульовані властивості ХСН. Нові матеріали та нанокомпозитні середовища на основі халькогенідних напівпровідників для виготовлення елементів оптоелектроніки

Науково-дослідна частина дисертації виконується у підрозділі

Наказ про зарахування до аспірантури від 12.10.2023 р. № 326-вк

Єлісєєв Микола Євгенович– аспірант 1 року навчання, ORCID / ScopusID / ResearcherID / GoogleScholar / Personalpage

E-mail: mykola.eliseev@gmail.com

 

Науковий керівник‑ Кочелап В.О. чл.-к. НАН України, ORCID /ScopusID / ResearcherID / GoogleScholar / Personalpage

Тема дисертації –Теорія нерівноважних процесів у мікроелектронних та оптоелектронних приладах

Науково-дослідна частина дисертації виконується у підрозділі

Наказ про зарахування до аспірантури від 12.10.2023 р. № 326-вк

Кузнєцова Дар’я Андріївна – аспірант 1 року навчання, ORCID / ScopusID / ResearcherID / GoogleScholar / Personalpage

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Науковий керівник‑ Мамикін С.В. к.ф.-м.н., ORCID /ScopusID / ResearcherID / GoogleScholar /Personalpage

Тема дисертаціїТонкі фоточутливі самоорганізовані плівки гетероциклічних амінів на кремнії та карбоні для оптоелектроніки

Науково-дослідна частина дисертації виконується у підрозділі

Наказ про зарахування до аспірантури від 12.10.2023 р. № 326-вк

Романчук Владислав Володимирович– аспірант 1 року навчання, ORCID / ScopusID / ResearcherID / GoogleScholar / Personalpage

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Науковий керівник‑ Самойлов А.В. к.ф.-м.н., ORCID /ScopusID / ResearcherID / GoogleScholar / Personalpage

Тема дисертаціїВплив підкладинки та ступеня поляризації світла на умови збудження поверхневих плазмон-поляритонів в сенсорних системах для застосування в біології та медицині

Науково-дослідна частина дисертації виконується у підрозділі

Наказ про зарахування до аспірантури від 12.10.2023 р. № 326-вк

 

Шагана Сергія Васильовича– аспірант 1 року навчання, ORCID / ScopusID / ResearcherID / GoogleScholar / Personalpage

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Науковий керівник‑ Семененко М.О. к.ф.-м.н., ORCID /ScopusID / ResearcherID / GoogleScholar / Personalpage

Тема дисертації –Електро-оптичні модуляційні властивості багатокомпонентних напівпровідникових сполук оксидів металів (ZnO, SnO2)

Науково-дослідна частина дисертації виконується у підрозділі

Наказ про зарахування до аспірантури від 12.10.2023 р. № 326-вк

 


Горобей Оксана Ярославівна –
аспірант 2 року навчання, ORCID / ScopusID / ResearcherID / GoogleScholar / Personalpage

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Науковий керівник ‑Насєка Ю. М.докторфіз.-мат. наук, ScopusID / ResearcherID / GoogleScholar / Personalpage

Тема дисертації " Вплив параметрів газофазного осадження на морфологію та дефектно-домішкову структуру алмазоподібних плівок"

Індивідуальний план роботи здобувача

Науково-дослідна частина дисертації виконується у підрозділі Відділ кінетичних явищ та поляритоніки

Наказ про зарахування до аспірантури від 03.10.2022 р. № 500 - вк


Карнаухов Анатолій В’ячеславович –
аспірант 2 року навчання, ORCID / ScopusID / ResearcherID / GoogleScholar / Personalpage

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Науковий керівникДжаган В. М. доктор фіз.-мат. наук, професор, ORCID / ScopusID / ResearcherID / GoogleScholar/ Personalpage

Тема дисертації«Оптичні, структурні та фотоелектричні властивості тонких плівок на основі нанокристалів типу Cu2ZnSnS4»

Індивідуальний план роботи здобувача

Науково-дослідна частина дисертації виконується у підрозділі Відділ оптики і спектроскопії

Наказ про зарахування до аспірантури від 03.10.2022 р. № 500 - вк


Рябченко Олександр Віталійович
аспірант 2 року навчання, ORCID / ScopusID / ResearcherID / GoogleScholar / Personalpage

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Науковий керівникКукла О. Л. доктор фіз.-мат. наук, ScopusID / ResearcherID / GoogleScholar / Personalpage

Тема дисертації“Оптоелектронні сенсорні системи газового/рідкого середовища на основі спектрального плазмон-поляритонного резонансу в тонких плівках срібла з колориметричною реєстрацією відгуків”

Індивідуальний план роботи здобувача

Науково-дослідна частина дисертації виконується у підрозділі Відділ біохемосенсорики

Наказ про зарахування до аспірантури від 03.10.2022 р. № 500 - вк


Семенюк Антон Сергійович
– аспірант 2 року навчання, ORCID / ScopusID / ResearcherID / GoogleScholar / Personalpage

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Науковий керівникЄвтух А. А. доктор фіз.-мат. наук, професор, ORCID / ScopusID/ ResearcherID / GoogleScholar/ Personalpage

Тема дисертації “Властивості метал-окисних багатошарових газочутливих сенсорних структур отриманих спрій-піролізом”

Індивідуальний план роботи здобувача

Науково-дослідна частина дисертації виконується у підрозділі Відділ фізики поверхні і нанофотоніки

Наказ про зарахування до аспірантури від 03.10.2022 р. № 500 - вк


Хутько Марія Михайлівна
– аспірант 2 року навчання, ORCID / ScopusID / ResearcherID / GoogleScholar / Personalpage

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Науковий керівникЛопатинський А. М. кандидат фіз.-мат. наук, ScopusID / ResearcherID / GoogleScholar / Personalpage

Тема дисертації"Локалізований поверхневий плазмонний резонанс в нанорозмірних системах з розвинутою морфологією діелектричного покриття"

Індивідуальний план роботи здобувача

Науково-дослідна частина дисертації виконується у підрозділі Відділ біохемосенсорики

Наказ про зарахування до аспірантури від 03.10.2022 р. № 500 - вк

 

Качур Наталія Володимирівна ‑ аспірант 3 року навчання, ORCID / ScopusID / ResearcherID / GoogleScholar/ Personalpage,
E-mail: natalykachur@gmail.com

Науковий керівник Маслов В.П. доктор технічних наук, професор, ScopusID / ResearcherID / GoogleScholar/ Personalpage

Тема дисертаціїМакет приладу на основі фізичного явища поверхневого плазмонного резонансу в інфрачервоному діапазоні та перспективи його застосування.

Індивідуальний план роботи здобувача

Науково-дослідна частина дисертації виконується у підрозділі Відділі фізико-технологічних основ сенсорного матеріалознавства

Наказ про зарахування до аспірантури від 07.10.2021 № 439 – вк.

Кульбачинський Олександр Анатолійович аспірант 3 року навчання, ORCID / ScopusID / ResearcherID / GoogleScholar/ Personalpage,

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Науковий керівникМельник В.П. доктор фіз.-мат. наук, професор, ORCID / ScopusID / ResearcherID / GoogleScholar/ Personalpage

Тема дисертації Фотоелектричні характеристики мілких p-n переходів в кристалах InSb з наноструктурованими поверхнями

Індивідуальний план роботи здобувача

Науково-дослідна частина дисертації виконується у підрозділі Відділ Іонно-променевої інженерії.

Наказ про зарахування до аспірантури від 07.10.2021 № 439 – вк.

Мазяр Денис Миколайович – аспірант 3 року навчання, ORCID / ScopusID / ResearcherID / GoogleScholar/ Personalpage,

E-mail: fmbfiz13.mazyar@kpnu.edu.ua

Науковий керівник ‑ Стрельчук В.В. доктор фіз.-мат. наук, професор, ORCID / ScopusID / ResearcherID / GoogleScholar/ Personalpage

Тема дисертації – Структурні та оптичні властивості нанокомпозитних напівпровідникових каталізаторів.

Індивідуальний план роботи здобувача

Науково-дослідна частина дисертації виконується у підрозділі Відділ Оптики і спектроскопії напівпровідникових і діелектричних матеріалів.

Наказ про зарахування до аспірантури від 07.10.2021 № 439 – вк.

Даниленко Ігор Миколайович– аспірант 4 року навчання, ORCID / ScopusID / ResearcherID / GoogleScholar/ Personalpage,

E-mail:

Науковий керівникСтрельчук В.В. доктор фіз.-мат. наук, професор, ORCID / ScopusID / ResearcherID / GoogleScholar/ Personalpage

Тема дисертації – Оптичні і структурно-морфологічні властивості легованих азотом та бором односекторних монокристалів НРНТ-алмазу, перспективних для алмазної електроніки.

Індивідуальний план роботи здобувача

Науково-дослідна частина дисертації виконується у підрозділі Відділ Оптики і спектроскопії напівпровідникових і діелектричних матеріалів.

Наказ про зарахування до аспірантури від 06.10.2020 № 345 – вк.

Козоріз Костянтин Олегович – аспірант 4 року навчання, ORCID / ScopusID / ResearcherID / GoogleScholar/ Personalpage,

E-mail:

Науковий керівник ‑ Борковська Л.В. доктор фіз.-мат. наук, ORCID / ScopusID / ResearcherID / GoogleScholar/ Personalpage

 

Тема дисертації – Дослідження структурних та оптичних властивостей люмінофорів на о снові легованих марганцем оксидів.

Індивідуальний план роботи здобувача

Науково-дослідна частина дисертації виконується у підрозділі Відділ Фізики і технології напівпровідникових структур та сенсорних систем.

Наказ про зарахування до аспірантури від 06.10.2020 № 345 – вк

 

Ковбаса Микола Юрійович ‑ аспірант 4 року навчання, ORCID / Scopus ID / Researcher ID / Google Scholar/ Personalpage,
E
-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Науковий керівник Сизов Ф.Ф. доктор фіз.-мат. наук, професор, член-кореспондент НАН України, ORCID / ScopusID / ResearcherID / GoogleScholar/ Personalpage

З 01.01.2023 р. науковий керівник - Голєнков О. Г. к.ф.-м.н.

 

 

 

Тема дисертаціїЗастосування систем комп'ютерного зору до ІЧ та ТГц систем

Індивідуальний план роботи здобувача

 

Науково-дослідна частина дисертації виконується у Відділ фізики і технології низьковимірних систем

Наказ про зарахування до аспірантури від 15.10.2019 № 450 – вк
Академічна відпустка наказ № 50 - вк від 26.01.2022 р.

Гудзенко Ілля Ігоровичвипускник аспірантури 2023 року, ORCID / ScopusID / ResearcherID / GoogleScholar/ Personalpage,

E-mail:

Науковий керівник ‑ Чегель В.І. доктор фіз.-мат. наук, ORCID / ScopusID / ResearcherID / GoogleScholar/ Personalpage

Тема дисертації – Особливості плазмон-індукованої флюоресценції в багатодоменних барвниках.

Індивідуальний план роботи здобувача

Науково-дослідна частина дисертації виконується у підрозділі Відділ Функціональних перетворювачів для сенсорної техніки.

Наказ про зарахування до аспірантури від 15.10.2019 № 450 – вк

Калюжний Владислав Віталійовичвипускник аспірантури 2023 року, ORCID / ScopusID / ResearcherID / GoogleScholar/ Personalpage,
E-mail: vladkaliuzh@gmail.com

Науковий керівникБеляєв О.Є. академік НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор, ORCID / ScopusID / ResearcherID / GoogleScholar/ Personalpage

Тема дисертаціїВплив поляризаційних полів на електричні та оптичні структури III-нітридів.

Індивідуальний план роботи здобувача

Науково-дослідна частина дисертації виконується у Відділ Електричних і гальваномагнітних властивостей напівпровідників

Наказ про зарахування до аспірантури від 15.10.2019 № 450 – вк

Попович Михайло Васильович ‑ випускник аспірантури 2023 року, ORCID / ScopusID / ResearcherID / GoogleScholar/ Personalpage,

E-mail:

Науковий керівник Стронський О.В. доктор фіз.-мат. наук,

ORCID / ScopusID / ResearcherID / GoogleScholar/ Personalpage

Тема дисертації – Структурні та оптичні властивості халькогенідних стекол Ge-As-Se.

Індивідуальний план роботи здобувача

Науково-дослідна частина дисертації виконується у Відділ Фізики оптоелектронних приладів.

Наказ про зарахування до аспірантури від 15.10.2019 № 450 – вк

Шмаглій Сергій Святославович випускник аспірантури 2022 року, ORCID / ScopusID / ResearcherID / GoogleScholar/ Personalpage,

E-mail:

Науковий керівник ‑ Євтух А.А. доктор фіз.-мат. наук, професор, ORCID / ScopusID / ResearcherID / GoogleScholar/ Personalpage

Тема дисертації – Процеси емісії та інжекції заряду в напівпровідникових наноструктурах для сенсорів на їх основі.

Науково-дослідна частина дисертації виконується у Відділ Фізики поверхні та напівпровідникової нанофотоніки.

Наказ про зарахування до аспірантури від 04.10.2018 № 481 – вк

Антонін Сергій Володимирович випускник аспірантури 2021 року, ORCID / ScopusID/ ResearcherID / GoogleScholar/ Personalpage,

E-mail: antoninsv@gmail.com

Науковий керівник ‑ Євтух А.А. доктор фіз.-мат. наук, професор, ORCID / ScopusID/ ResearcherID / GoogleScholar/ Personalpage

Тема дисертації – Властивості наноструктур з кремнієвими нанокристалами для сонячних елементів та сенсорів УФ.

Науково-дослідна частина дисертації виконується у Відділ Фізики поверхні та напівпровідникової нанофотоніки.

Наказ про відрахування з аспірантури від 07.10.2021 № 437 – вк

Демидов Петро Володимирович - випускник аспірантури 2021 року, ORCID / ScopusID / ResearcherID / GoogleScholar/ Personalpage,

E-mail:

Науковий керівник ‑ Чегель В.І. доктор фіз.-мат. наук, ORCID / ScopusID / ResearcherID / GoogleScholar/ Personalpage

 

Тема дисертації – Особливості локалізованого поверхневого плазмонного резонансу в системах з високопровідними наноструктурами різної морфології.

Науково-дослідна частина дисертації виконується у Відділ Функціональних перетворювачів для сенсорної техніки.

Наказ про відрахування з аспірантури від 07.10.2021 № 437 – вк

Дремлюженко Ксенія Сергіївна - випускниця аспірантури 2021 року, ORCID / ScopusID / ResearcherID / GoogleScholar/ Personalpage,

E-mail:

Науковий керівник ‑ Капуш О.А. кандидат хім. наук, ORCID / ScopusID / ResearcherID / GoogleScholar/ Personalpage

Тема дисертації – Синтез та оптичні властивості легованих нанокристалів

Науково-дослідна частина дисертації виконується у Відділ Фізики поверхні та напівпровідникової нанофотоніки

Наказ про відрахування з аспірантури від 07.10.2021 № 437 – вк

Дубіковський Олександр Володимирович ‑ випускник аспірантури 2021 року, ORCID / ScopusID / ResearcherID / GoogleScholar/ Personalpage,

E-mail:

Науковий керівник ‑ Романюк Б.М. доктор фіз.-мат. наук, професор, ORCID / ScopusID / ResearcherID / GoogleScholar/ Personalpage

Тема дисертації – Іонно-променева модифікація і кількісний мас-спектрометричний аналіз нанорозмірних напівпровідникових структур

Науково-дослідна частина дисертації виконується у Відділ Іонно-променевої інженерії.

Наказ про відрахування з аспірантури від 07.10.2021 № 437 – вк
Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.02.2022 року № 89 про затвердження рішення Спеціалізованої Вченої ради про присудження наукового ступеня доктора філософії

Ісаєва Оксана Федорівна – випускниця аспірантури 2021 року, ORCID / ScopusID/ ResearcherID / GoogleScholar/ Personalpage,

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Науковий керівник ‑ Рудько Г.Ю. доктор фіз.-мат. наук, професор, ORCID / ScopusID/ ResearcherID / GoogleScholar/ Personalpage

Тема дисертаціїВипромінювальні властивості наночастинок широкозонних матеріалів ZnO, TiO2, BN та вуглецю.

Науково-дослідна частина дисертації виконуєтьсяь у Відділ Оптики і спектроскопії напівпровідникових і діелектричних матеріалів.

Наказ про відрахування з аспірантури від 07.10.2021 № 437 – вк
Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.02.2022 року № 89 про затвердження рішення Спеціалізованої Вченої ради про присудження наукового ступеня доктора філософії

Мазур Назар Володимирович – випускник аспірантури 2021 року, ORCID / ScopusID/ ResearcherID / GoogleScholar/ Personalpage,

E-mail: nazarmazur1994@gmail.com

Науковий керівникДжаган В. М.доктор фіз.-мат. наук, ORCID / ScopusID / ResearcherID / GoogleScholar/ Personalpage

Тема дисертаціїЕфекти катіонного заміщення у коливних спектрах колоїдних нанокристалів потрійних та четверних халькогенідів

Науково-дослідна частина дисертації виконуєтьсяь у Відділ Оптики і спектроскопії напівпровідникових і діелектричних матеріалів.

Наказ про відрахування з аспірантури від 07.10.2021 № 437 – вк
Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.02.2022 року № 89 про затвердження рішення Спеціалізованої Вченої ради про присудження наукового ступеня доктора філософії

Федоренко Артем Вячеславович – випускник аспірантури 2021 року, ORCID / ScopusID / ResearcherID / GoogleScholar/ Personalpage,

E-mail:

Науковий керівникМаслов В.П. доктор фіз.-мат. наук, професор, ORCID / ScopusID / ResearcherID / GoogleScholar/ Personalpage

Тема дисертаціїРозробка германієвого фотоприймача з довжиною хвилі 1,5 – 1,7 мкм.

Науково-дослідна частина дисертації виконуєтьсяь у Відділ Фізико-технологічних основ сенсорного матеріалознавства.

Наказ про відрахування з аспірантури від 07.10.2021 № 437 – вк
Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.02.2022 року № 89 про затвердження рішення Спеціалізованої Вченої ради про присудження наукового ступеня доктора філософії