Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

 

Відомості про аспірантів
ІФН ім. Лашкарьова НАН України 1-го року навчання 2022-2023рр.

 

Фото

Прізвище,
ім'я
по батькові

Форма навчання/
науковий керівник

Шифр
c
пеціальності

Рік народ-ження

Який вНз закінчив,
рік його закінчення

Електронна адреса,
телефон

Горобей
Оксана
Ярославівна

Денна /
д.ф.-м.н.
Насєка Ю. М.

 

105

 

12.05.1999р.

 

НДУ ім. М.Гоголя, 2021р.

 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
тел. 098 510 64 54

 

Карнаухов Анатолій В’ячеславович

Денна/
д.ф.-м.н., професор

Джаган В.М.

105 10.03.1998р. КНУ ім. Тараса Шевченка, 2022р.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
тел. 096 50 53 962

Рябченко Олександр Віталійович

Денна/
д.ф.-м.н. Кукла О. Л.

105 18.10.1998р КНУ ім. Тараса Шевченка, 2022р.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
тел.093 243 86 79

Семенюк
Антон Сергійович

Денна/
д.ф.-м.н., професор

Євтух А. А.

105 30.01.1994р. КНУ ім. Тараса Шевченка, 2016р.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Хутько
Марія Михайлівна

Денна /
к.ф.-м.н. Лопатинський А. М.

105 13.03.1998р. КНУ ім. Тараса Шевченка, 2022р.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
тел. 093 751 37 35

 

 

Список аспірантів

 

Інституту фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова
НАН України

Качур Наталія Володимирівна ‑ аспірант 1 року навчання, ORCID / ScopusID / ResearcherID / GoogleScholar/ Personalpage,
E-mail: natalykachur@gmail.com

Науковий керівник Маслов В.П. доктор технічних наук, професор, ScopusID / ResearcherID / GoogleScholar/ Personalpage

Тема дисертаціїМакет приладу на основі фізичного явища поверхневого плазмонного резонансу в інфрачервоному діапазоні та перпесктиви його застосування.

Науково-дослідна частина дисертації виконується у підрозділі Відділі фізико-технологічних основ сенсорного матеріалознавства

Наказ про зарахування до аспірантури від 07.10.2021 № 439 – вк.

Кульбачинський Олександр Анатолійович аспірант 1 року навчання, ORCID / ScopusID / ResearcherID / GoogleScholar/ Personalpage,

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Науковий керівникМельник В.П. доктор фіз.-мат. наук, професор, ORCID / ScopusID / ResearcherID / GoogleScholar/ Personalpage

Тема дисертації Фотоелектричні характеристики мілких p-n переходів в кристалах InSb з наноструктурованими поверхнями

Науково-дослідна частина дисертації виконується у підрозділі Відділ Іонно-променевої інженерії.

Наказ про зарахування до аспірантури від 07.10.2021 № 439 – вк.

Мазяр Денис Миколайович – аспірант 1 року навчання, ORCID / ScopusID / ResearcherID / GoogleScholar/ Personalpage,

E-mail: fmbfiz13.mazyar@kpnu.edu.ua

Науковий керівник ‑ Стрельчук В.В. доктор фіз.-мат. наук, професор, ORCID / ScopusID / ResearcherID / GoogleScholar/ Personalpage

Тема дисертації – Структурні та оптичні властивості нанокомпозитних напівпровідникових каталізаторів

Науково-дослідна частина дисертації виконується у підрозділі Відділ Оптики і спектроскопії напівпровідникових і діелектричних матеріалів.

Наказ про зарахування до аспірантури від 07.10.2021 № 439 – вк.

Даниленко Ігор Миколайович– аспірант 2 року навчання, ORCID / ScopusID / ResearcherID / GoogleScholar/ Personalpage,

E-mail:

Науковий керівникСтрельчук В.В. доктор фіз.-мат. наук, професор, ORCID / ScopusID / ResearcherID / GoogleScholar/ Personalpage

Тема дисертації – Оптичні і структурно-морфологічні властивості легованих азотом та бором односекторних монокристалів НРНТ-алмазу, перспективних для алмазної електроніки.

Науково-дослідна частина дисертації виконується у підрозділі Відділ Оптики і спектроскопії напівпровідникових і діелектричних матеріалів.

Наказ про зарахування до аспірантури від 06.10.2020 № 345 – вк.

Козоріз Костянтин Олегович – аспірант 2 року навчання, ORCID / ScopusID / ResearcherID / GoogleScholar/ Personalpage,

E-mail:

Науковий керівник ‑ Борковська Л.В. кандидат фіз.-мат. наук, ORCID / ScopusID / ResearcherID / GoogleScholar/ Personalpage

 

Тема дисертації – Дослідження структурних та оптичних властивостей люмінофорів на о снові легованих марганцем оксидів.

Науково-дослідна частина дисертації виконується у підрозділі Відділ Фізики і технології напівпровідникових структур та сенсорних систем.

Наказ про зарахування до аспірантури від 06.10.2020 № 345 – вк

Гудзенко Ілля Ігорович – аспірант 3 року навчання, ORCID / ScopusID / ResearcherID / GoogleScholar/ Personalpage,

E-mail:

Науковий керівник ‑ Чегель В.І. доктор фіз.-мат. наук, ORCID / ScopusID / ResearcherID / GoogleScholar/ Personalpage

Тема дисертації – Особливості плазмон-індукованої флюоресценції в багатодоменних барвниках.

Науково-дослідна частина дисертації виконується у підрозділі Відділ Функціональних перетворювачів для сенсорної техніки.

Наказ про зарахування до аспірантури від 15.10.2019 № 450 – вк

Калюжний Владислав Віталійович аспірант 3 року навчання, ORCID / ScopusID / ResearcherID / GoogleScholar/ Personalpage,
E-mail: vladkaliuzh@gmail.com

Науковий керівникБеляєв О.Є. академік НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор, ORCID / ScopusID / ResearcherID / GoogleScholar/ Personalpage

Тема дисертаціїВплив поляризаційних полів на електричні та оптичні структури III-нітридів

Науково-дослідна частина дисертації виконується у Відділ Електричних і гальваномагнітних властивостей напівпровідників

Наказ про зарахування до аспірантури від 15.10.2019 № 450 – вк

 

Ковбаса Микола Юрійович ‑ аспірант 3 року навчання, ORCID / Scopus ID / Researcher ID / Google Scholar/ Personalpage,
E
-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Науковий керівник Сизов Ф.Ф. доктор фіз.-мат. наук, професор, член-кореспондент НАН України, ORCID / ScopusID / ResearcherID / GoogleScholar/ Personalpage

Тема дисертаціїЗастосування систем комп'ютерного зору до ІЧ та ТГц систем

Науково-дослідна частина дисертації виконується у Відділ фізики і технології низьковимірних систем

Наказ про зарахування до аспірантури від 15.10.2019 № 450 – вк
Академічна відпустка наказ № 50 - вк від 26.01.2022 р.

Попович Михайло Васильович аспірант 3 року навчання, ORCID / ScopusID / ResearcherID / GoogleScholar/ Personalpage,

E-mail:

Науковий керівник Стронський О.В. доктор фіз.-мат. наук,

ORCID / ScopusID / ResearcherID / GoogleScholar/ Personalpage

Тема дисертації – Структурні та оптичні властивості халькогенідних стекол Ge-As-Se.

Науково-дослідна частина дисертації виконується у Відділ Фізики оптоелектронних приладів.

Наказ про зарахування до аспірантури від 15.10.2019 № 450 – вк

Шмаглій Сергій Святославович аспірант 4 року навчання, ORCID / ScopusID / ResearcherID / GoogleScholar/ Personalpage,

E-mail:

Науковий керівник ‑ Євтух А.А. доктор фіз.-мат. наук, професор, ORCID / ScopusID / ResearcherID / GoogleScholar/ Personalpage

Тема дисертації – Процеси емісії та інжекції заряду в напівпровідникових наноструктурах для сенсорів на їх основі.

Науково-дослідна частина дисертації виконується у Відділ Фізики поверхні та напівпровідникової нанофотоніки.

Наказ про зарахування до аспірантури від 04.10.2018 № 481 – вк

Антонін Сергій Володимирович випускник аспірантури 2021 року, ORCID / ScopusID/ ResearcherID / GoogleScholar/ Personalpage,

E-mail: antoninsv@gmail.com

Науковий керівник ‑ Євтух А.А. доктор фіз.-мат. наук, професор, ORCID / ScopusID/ ResearcherID / GoogleScholar/ Personalpage

Тема дисертації – Властивості наноструктур з кремнієвими нанокристалами для сонячних елементів та сенсорів УФ.

Науково-дослідна частина дисертації виконується у Відділ Фізики поверхні та напівпровідникової нанофотоніки.

Наказ про відрахування з аспірантури від 07.10.2021 № 437 – вк

Демидов Петро Володимирович - випускник аспірантури 2021 року, ORCID / ScopusID / ResearcherID / GoogleScholar/ Personalpage,

E-mail:

Науковий керівник ‑ Чегель В.І. доктор фіз.-мат. наук, ORCID / ScopusID / ResearcherID / GoogleScholar/ Personalpage

 

Тема дисертації – Особливості локалізованого поверхневого плазмонного резонансу в системах з високопровідними наноструктурами різної морфології.

Науково-дослідна частина дисертації виконується у Відділ Функціональних перетворювачів для сенсорної техніки.

Наказ про відрахування з аспірантури від 07.10.2021 № 437 – вк

Дремлюженко Ксенія Сергіївна - випускниця аспірантури 2021 року, ORCID / ScopusID / ResearcherID / GoogleScholar/ Personalpage,

E-mail:

Науковий керівник ‑ Капуш О.А. кандидат хім. наук, ORCID / ScopusID / ResearcherID / GoogleScholar/ Personalpage

Тема дисертації – Синтез та оптичні властивості легованих нанокристалів

Науково-дослідна частина дисертації виконується у Відділ Фізики поверхні та напівпровідникової нанофотоніки

Наказ про відрахування з аспірантури від 07.10.2021 № 437 – вк

Дубіковський Олександр Вололимирович ‑ випускник аспірантури 2021 року, ORCID / ScopusID / ResearcherID / GoogleScholar/ Personalpage,

E-mail:

Науковий керівник ‑ Романюк Б.М. доктор фіз.-мат. наук, професор, ORCID / ScopusID / ResearcherID / GoogleScholar/ Personalpage

Тема дисертації – Іонно-променева модифікація і кількісний мас-спектрометричний аналіз нанорозмірних напівпровідникових структур

Науково-дослідна частина дисертації виконується у Відділ Іонно-променевої інженерії.

Наказ про відрахування з аспірантури від 07.10.2021 № 437 – вк
Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.02.2022 року № 89 про затвердження рішення Спеціалізованої Вченої ради про присудження наукового ступеня доктора філософії

Ісаєва Оксана Федорівна – випускниця аспірантури 2021 року, ORCID / ScopusID/ ResearcherID / GoogleScholar/ Personalpage,

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Науковий керівник ‑ Рудько Г.Ю. доктор фіз.-мат. наук, професор, ORCID / ScopusID/ ResearcherID / GoogleScholar/ Personalpage

Тема дисертаціїВипромінювальні властивості наночастинок широкозонних матеріалів ZnO, TiO2, BN та вуглецю.

Науково-дослідна частина дисертації виконуєтьсяь у Відділ Оптики і спектроскопії напівпровідникових і діелектричних матеріалів.

Наказ про відрахування з аспірантури від 07.10.2021 № 437 – вк
Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.02.2022 року № 89 про затвердження рішення Спеціалізованої Вченої ради про присудження наукового ступеня доктора філософії

Мазур Назар Володимирович – випускник аспірантури 2021 року, ORCID / ScopusID/ ResearcherID / GoogleScholar/ Personalpage,

E-mail: nazarmazur1994@gmail.com

Науковий керівникДжаган В. М.доктор фіз.-мат. наук, ORCID / ScopusID / ResearcherID / GoogleScholar/ Personalpage

Тема дисертаціїЕфекти катіонного заміщення у коливних спектрах колоїдних нанокристалів потрійних та четверних халькогенідів

Науково-дослідна частина дисертації виконуєтьсяь у Відділ Оптики і спектроскопії напівпровідникових і діелектричних матеріалів.

Наказ про відрахування з аспірантури від 07.10.2021 № 437 – вк
Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.02.2022 року № 89 про затвердження рішення Спеціалізованої Вченої ради про присудження наукового ступеня доктора філософії

Федоренко Артем Вячеславович – випускник аспірантури 2021 року, ORCID / ScopusID / ResearcherID / GoogleScholar/ Personalpage,

E-mail:

Науковий керівникМаслов В.П. доктор фіз.-мат. наук, професор, ORCID / ScopusID / ResearcherID / GoogleScholar/ Personalpage

Тема дисертаціїРозробка германієвого фотоприймача з довжиною хвилі 1,5 – 1,7 мкм.

Науково-дослідна частина дисертації виконуєтьсяь у Відділ Фізико-технологічних основ сенсорного матеріалознавства.

Наказ про відрахування з аспірантури від 07.10.2021 № 437 – вк
Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.02.2022 року № 89 про затвердження рішення Спеціалізованої Вченої ради про присудження наукового ступеня доктора філософії